Vakantie op Curaçao

Villa Bon Siman is een ware ontdekking. Alles wat u van een vakantiewoning in de tropen mag verwachten is hier te vinden.

De woning ligt in het zeer bekende en geliefde Marbella Estate, een prachtig tropisch park met wuivende palmbomen, heerlijk centraal zwembad en ongeveer 90 woningen. Om de veiligheid te waarborgen, is het park volledig ommuurd en wordt het park bewaakt. De toegang gaat via een centrale poort.

Marbella Estate ligt in het welbekende Jan Thiel,  bij de meeste Curacaogangers bekend om zijn gezellige restaurants en uitgaansmogelijkheden. Tevens bestaat hier de mogelijkheid om heerlijk te zwemmen, duiken, snorkelen of een andere watersport te beoefenen. In de omgeving zijn diverse gelegenheden om  van uw vakantie een succes te maken! Wilt u naar het centrum van Willemstad? Dit is ongeveer 15 minuten rijden met de auto. De afstand tot het vliegveld bedraagt ongeveer 30 minuten.

Wilt u een goede, betrouwbare auto huren? www.livcuracaocarrental.com

Specificaties

Villa Bon Siman is onlangs zowel van buiten alsook van binnen, geheel gerenoveerd en aangepast aan de wensen van deze tijd. Het zal u aan niets ontbreken, moderne apparatuur en voorzieningen die het verblijf zeer aangenaam maken. Niet alleen de woning is gerenoveerd maar ook de aanleg van het heerlijke zwembad is voor u als onze gast zeer aangenaam.  Bij de renovatie is ingezet op milieuvriendelijke aspecten en materialen, zonder ook maar enigszins in te leveren op luxe en comfort. Werkelijk alles is gerenoveerd of vervangen. Om het energieverbruik te minimaliseren is er gebruik gemaakt van de nieuwste serie inverter-aico’s; deze verbruiken de helft van een reguliere airco. Verder is de woning voorzien van rolluiken wat het isolerende effect vergroot: de koele lucht blijft langer in de woning.

Ook zijn er in de deuren shutters aangebracht, er is dus dag en nacht een verkoelende bries door de woning mogelijk. Verder zijn er een energiezuinige koelkast en wasmachine geplaatst.

Vanuit de woning loopt u zo naar de rietoverdekte palapa: een heerlijk plek om te relaxen. De rieten overkapping benadrukt nog eens de tropische sfeer waarin u verblijft. Onder de palapa staat een prachtige loungeset om lekker te genieten van de heerlijke bries die je buiten bijna altijd voelt. Verder heeft u vanaf de palapa een prachtig uitzicht op het geheel nieuw aangelegde privézwembad.

In 2016 geheel gerenoveerd.

3 slaapkamers met boxspring bedden en energiezuinige airco’s

2 badkamers

Moderne europese keuken met vaatwasser, oven, magnetron , koffiezetapparaat en waterkoker.

Amerikaanse koelkast

Buitenverblijf met lounge set en eethoek. bbq

Privézwembad met ligbedden ( strandlakens aanwezig)

Tarieven:

huur woning per nacht 1-4 personen: € 145.= // kerstperiode € 220.= per nacht

extra persoon: € 15.00 per nacht // kerstperiode € 30.= per nacht

toeristenbelasting: 7% van de huursom

eindschoonmaak: € 115.=

Borgsom € 450.=

boekingskosten: € 35.=

verbruik water en elektriciteit: volgens meter, wordt verrekend met de borgsom.

Wij adviseren u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen alvorens te boeken. Dit om een eventuele dubbele boeking te voorkomen.

Wat is er heerlijker dan even een afkoeling in het privézwembad? Het zwembad is zodanig aangelegd dat u vanaf de palapa zo het zwembad inloopt. In het bad zijn verschillende dieptes aangebracht. Op de bankjes die in het zwembad zijn aangebracht, kunt u heerlijk relaxen. Ook bij de aanleg van het zwembad zijn de milieu aspecten niet vergeten: het water wordt op niveau gehouden door water uit de eigen bron van het park, tevens zijn er energiezuinige lampen aangebracht. Ook is een energiezuinige pomp gemonteerd, het water wordt gefilterd middels zeezand.

Algemene huurvoorwaarden                                     

 versie 01-05-2017

Toepassing

 • Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning Villa Bon Siman Kaya Panlefi B4 Willemstad Curacao.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig, groepen jongeren zijn niet toegestaan.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
 3. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling

 1. Wij verzoeken u om 40 % van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 60% dient u op de aangegeven datum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.
 2. De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar de IBAN: NL04RABO0310167086 tnv HF Wichers Vriezenveen onder vermelding van het factuurnummer/reserveringsnummer.
 3. Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 4. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

 1. De borgsom bedraagt € 350,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.
 2. De borgsom wordt tezamen met de betalingen van de huursom voldaan.
 3. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning, verbruik water en elektriciteit of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel

 1. De huurder krijgt bij aankomst een sleutel van de woning. Deze wordt door de beheerder uitgereikt.De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel na het verblijf onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van  ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.
 2. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
 3. Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning wordt hiervoor € 25,00 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
 • Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst wordt 25% van de huursom in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 28 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht
 • Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het vakantiehuis

 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 uur te hebben verlaten.
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
 • De huursom is inclusief gebruik van handdoeken, theedoeken, bedlinnengoed en strandlaken
 • Gebruik van glas bij het zwembad is uitdrukkelijk verboden..
 • Barbecueën met de aanwezige bbq is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te zijn).
 • Het gebruik van gas is inclusief, water en electriciteit worden apart afgerekend/verrekend met de borgsom.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 6 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengenvolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 3. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 4. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Het vakantiehuis dient op de volgende wijze te worden achtergelaten:

 • Het huis veegschoon achterlaten
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
 • Dekbedovertrekken en linnengoed opgevouwen op de bedden leggen.
 • Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
 • Afval ( liefst afgesloten in een plastic zak) in de daarvoor bestemde groene container.
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Direct reserveren!

Ervaringen

Villa Bon Siman
Average rating:  
 14 reviews
 by Anonymous
Perfecte vakantie gehad!

Beste familie Wichers

 

Bij deze wilden wij jullie laten weten, dat wij een fantastische  vakantie  hebben gehad en dat het een villa is om trots op te zijn!

Wij zijn weer veilig terug in Nederland.

We hebben genoten van de vakantie in de villa Bon Siman op Marbella Estate.

Het is een prachtig huis en van alle gemakken voorzien!

Het is een super locatie en een rustige omgeving en toch dicht bij Jan Thiel.

De palapa is door ons veel gebruikt, bijna niet binnen gezeten, en wat heerlijk is het gebruik van beddengoed en bad en douche lakens, dat is ideaal.

De eerste week ondersteuning gehad van Caroline en de tweede week van Chantal, dit zijn de gastvrouwen.

Beiden staan gelijk paraat ,heel hartelijk, dus op en top perfect, fijne dames.

 

Wij zijn met vijf personen in dit huis geweest, wij willen dit iedereen aanraden!

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens Esmeralda Bert Jesper Jansen

Beste Familie Jansen. Bedankt voor jullie review en positieve ervaringen in onze woning. Hopelijk nog eens tot ziens in onze woning. Gr Jeanine & Herman

 by Fam Swinkels Amsterdam
Weg van de corona

We zijn eigenlijk een beetje weggevlucht uit Nederland. De hele tijd gaat het over Corona en we waren het eigenlijk wel een beetje zat. Nu wilden we er even lekker met zijn beiden ertussen uit. Dat is gelukt! Wat een toptijd hebben we gehad: de begeleiding door Chantal is heel goed. Omdat zij ook auto's verhuurt, hebben we bij haar een mooie Fiat 500 Cabrio gehuurd. Stond al klaar toen we met de taxi bij de woning werden gebracht. ( ook door Chantal geregeld) TOP! Wat kunnen we over de woning zeggen? Niets ontbreekt, alles voorhanden. Schoon, fris en het zwembad is kraakhelder. Wordt zeer regelmatig schoongemaakt. Tuin ligt er verzorgd bij. Al met al geven we onze vakantie een 9. We zouden een 10 geven maar de buren waren de woning aan het renoveren, daar hebben we wat geluidsoverlast van gehad.

 by Gerrit en Anke, Jos en Rozemarijn
Voor de tweede keer in deze woning

Omdat we vorige keer zoveel van de vakantie hebben genoten, zijn we voor de tweede keer in deze woning geweest. Alles dik in orde! Ga zo door

Geen verbeterpunten.

Fijn dat jullie zo genoten hebben. Zijn jullie ditmaal nog bij de schildpadden geweest?

 by Diederik en Joanne, en 2 kinderen
Dikke 10!

We zijn al vaker op Curacao geweest, meestal in een resort. Nu we onze kinderen meegenomen hebben, hebben we gekozen voor een vrijstaande woning. Wel met een zwembad er bij.

Wat hebben we een mooie tijd gehad, enorm genoten van het eiland en haar vriendelijke sfeer, de stranden enzovoorts. Ook zijn we zeer tevreden over de woning, alles zeer schoon en opgeruimd! Alles is ruim aanwezig, handdoeken, badlakens en strandlakens bijvoorbeeld. Overal is 220 volt aanwezig: geen gehannes met omvormers en dergelijke. Onder de palapa kun je goed vertoeven! Af en toe een duikje in het zwembad of relaxen op de loungeset.

De begeleiding door onze gastvrouw Chantal is perfect. Zodra er maar iets onduidelijk is of als er vragen zijn staat ze paraat. We geven onze vakantie een dikke 10!

Hebben we ook nog een minpuntje? Ja. Er was geen slakom in de woning aanwezig maar daar heeft Chantal direct voor gezorgd! Chapeau!

Mooi dat jullie er van genoten hebben, de periode voor volgend jaar hebben we inmiddels al voor jullie gereserveerd!

 by Edwin en Annelies

Bij aankomst stonden er twee vaasjes met bloemetjes in huis en bij de loungeset. Flesje wijn met een kaartje met onze namen erbij en we voelden ons erg welkom. Leuk!

Heerlijk huis, van werkelijk alle gemakken voorzien (ijsklontjes en fris water uit de ruime Amerikaanse koelkast, vaatwasser, combi oven, wasmachine, elektrische bbq, voldoende servies en bestek, voldoende linnengoed waaronder zelfs een ruime hoeveelheid strandlakens, etc etc). Voelt erg veilig op (met hek afgesloten) Marbella Estate in de wijk Jan Thiel.

Privé zwembad naast het huis is ruim en niet te glad, veilige trap het water in, buitendouche is erg lekker. Naast het zwembad een grote palapa (overkapping met palmbladeren) waaronder je in de schaduw kunt zitten. Aan de andere kant van de tuin staan vier ligstoelen. WiFi werkt goed. Airco's in huis werken goed. Op de parkeerplaats bij het huis kunnen twee auto's staan.

Chantal, die het huis in beheer heeft, is een aardige vrouw, service gericht en komt afspraken punctueel na.

Kortom, aanrader!

Beste Edwin en Annelies. Altijd goed om te horen dat het zo goed is bevallen! We zien jullie graag nog eens terug in onze woning.

 by Joris en Willianne met kinderen

Toen wij in de woning aankwamen, stond er een leuke attentie voor ons klaar. Het gaf ons gelijk een goed gevoel. We hebben enorm kunnen genieten van de woning en de privacy rondom  het huis. Alles is prima verzorgd: de woning zelf, de inrichting en alles wat ruim voldoende aanwezig is. Ook de bedden zijn ook perfect we hebben prima kunnen slapen ( slaapkamers met goede airco's). Mooi dat er ook voor onze baby van alles aanwezig was zoals kinderbedje en een kinderstoel. Zelfs aan speelgoed is gedacht! Alles is schoon en netjes. De kinderen hebben zich prima vermaakt in het zwembad bij de woning of ook soms in het centrale zwembad wat op het park te vinden is ( 400 meter van het huis )  Het huis staat in een mooie omgeving. Het bevindt zich op een rustig afgesloten park. Al met al een super vakantie gehad en we komen zeker nog wel een keer terug.

Beste Joris en Willianne. In de gesprekken voorafgaand aan jullie vakantie, hebben jullie de wensen kenbaar gemaakt en is dit allemaal mooi verlopen. Hopelijk zien we jullie nog eens terug in onze woning.

 by Fam Van Persie

Helaas zijn we weer terug in het natte en winderige Nederland. Wat hebben wij de afgelopen weken enorm genoten op Curacao. De vakantie begon met wat strubbelingen, omdat de vlucht 24-uur was vertraagd. We werden een dag later dan gepland allerhartelijkst ontvangen door Chantal. Het was voor het tweede opeenvolgende jaar dat wij op dit eiland zijn geweest. Vorig jaar hebben wij enorm veel van het eiland gezien. Dit jaar hebben wij het wat rustiger aan gedaan. Wel hebben we dit jaar gezwommen met de schildpadden bij Playa Grandi en dit natuurlijk gecombineerd met een bezoek aan Sheta Boka Nationaal Park. Wat is Villa Bonsiman een goede plek om rustig vakantie te houden. Dicht bij de stranden van Jan Thiel en vele restaurantjes waar we heerlijk hebben gegeten. Villa Bonsiman is werkelijk een aanrader. Echt alles is aanwezig. We hebben niets gemist. Wat ons betreft een 10. En wie weet… tot een volgend jaar.

Beste Fam Van Persie. We hadden vooraf al het één en ander over de woning aan jullie verteld. Gelukkig is het ook zo door jullie ervaren en hopen jullie nog eens terug te zien!

 by Deborah en familie

We hebben genoten van Villa Bon Siman. Heerlijk villa van alle gemakken voorzien & onze kids waren dol op ons eigen privé zwembad. Wij zouden iedereen een verblijf in Villa Bon Siman aanbevelen?

Beste Deborah en familie. Mooi dat het zo goed bevallen is! we zien jullie graag nog eens terug in onze woning.

 by Fam Boers ( 4 volw )

Villa Bon Siman is ideaal! Een echte aanrader!! Het is ruim, superschoon en van alle gemakken voorzien. Een zeer mooie, super de luxe locatie. Tevens is er een heerlijk zwembad met buitendouche om af te koelen (badlakens zijn ruimschoots aanwezig). De Palapa is een heerlijke plek om onder te eten en te relaxen. En met de auto zijn winkels, stranden etc. in een mum van tijd bereikbaar. TOP!
Wij geven een 10 met een griffel!!!
Fam. Boers (4 volw.) Juni 2019.

Beste Fam Boers. We waren er samen, tijdens de voorbereiding van jullie vakantie, van overtuigd dat het een fijne vakantie zou worden. Gelukkig is het ook zo uitgekomen en zijn blij dat jullie van de woning en het mooie Curacao genoten hebben. Gr Herman en Jeanine Wichers

 by Fam Snoeren met kinderen

Deze zomer met ons gezin een heerlijke vakantie gevierd in Villa Bon Siman. Het was onze eerste keer op Curaçao, prachtig eiland met veel te zien, doen en prachtige strandjes, vooral Playa Daaibooi en Porto Marie. Als je van snorkelen houdt zijn dat de plekjes om het te doen.
De villa ligt dicht bij Jan Thiel en het Spaanse Water. Een aanrader is ook een wandeling vanaf het huis naar de Jan Thiel lagun, waar de zoutvlakten zijn en prachtige flamingo's vertoeven. De villa, ja..wat kan ik er nog over vertellen, alles aanwezig, heerlijk eigen zwembad, prachtige palappa, super bedden, zelfs spelletjes en boeken aanwezig. Mooi groot extra centraal zwembad op het park op maar 200 meter lopen vanaf de villa. Je voelt je veilig en zo thuis, dat de tijd voorbij vliegt. Wat hebben wij genoten! Via beheerster Caroline nog leuke en lekkere tips gekregen en met vragen kon je altijd bij haar terecht. Wij hadden een busje gehuurd via Sunny Cars, wat goed is bevallen.
Een echte aanrader Villa Bon Siman.
Herman en Janine jullie hebben een prachtige villa op een paradijselijk plekje.
Liefs Familie Snoeren.

Beste Fam Snoeren. Toen jullie bij ons thuis op bezoek waren, hebben we zo veel mogelijk verteld en laten zien over Curacao en onze woning daar. We waren er van overtuigd dat jullie het leuk zouden vinden. We zijn blij dat jullie er zo van genoten hebben!

Page 1 of 2:
«
 
 
1
2
 
»