Vakantie op Curaçao

Villa Bon Siman is een ware ontdekking. Alles wat u van een vakantiewoning in de tropen mag verwachten is hier te vinden.

De woning ligt in het zeer bekende en geliefde Marbella Estate, een prachtig tropisch park met wuivende palmbomen, heerlijk centraal zwembad en ongeveer 90 woningen. Om de veiligheid te waarborgen, is het park is volledig ommuurd en wordt het park bewaakt. De toegang gaat via een centrale poort.

Marbella Estate ligt in het welbekende Jan Thiel,  bij de meeste Curacaogangers bekend om zijn gezellige restaurants en uitgaansmogelijkheden. Tevens bestaat hier de mogelijkheid om heerlijk te zwemmen, duiken, snorkelen of een andere watersport te beoefenen. In de omgeving zijn diverse gelegenheden om  van uw vakantie een succes te maken! Wilt u naar het centrum van Willemstad? Dit is ongeveer 15 minuten rijden met de auto. De afstand tot het vliegveld bedraagt ongeveer 30 minuten.

Specificaties

Villa Bon Siman is onlangs geheel gerenoveerd. Bij de renovatie is ingezet op milieuvriendelijke aspecten en materialen, zonder ook maar enigszins in te leveren op luxe en comfort. Werkelijk alles is gerenoveerd of vervangen. Om het energieverbruik te minimaliseren is er gebruik gemaakt van de nieuwste serie inverter-aico’s; deze verbruiken de helft van een reguliere airco. Verder is de woning voorzien van rolluiken wat het isolerende effect vergroot: de koele lucht blijft langer in de woning.

Ook zijn er in de deuren shutters aangebracht, er is dus dag en nacht een verkoelende bries door de woning mogelijk. Verder zijn er een energiezuinige koelkast en wasmachine geplaatst.

Vanuit de woning loopt u zo naar de rietoverdekte palapa: een heerlijk plek om te relaxen. De rieten overkapping benadrukt nog eens de tropische sfeer waarin u verblijft. Onder de palapa staat een prachtige loungeset om lekker te genieten van de heerlijke bries die je buiten bijna altijd voelt. Verder hebt u vanaf de palapa een prachtig uitzicht op het geheel nieuw aangelegde privézwembad.

In 2016 geheel gerenoveerd.

3 slaapkamers met boxspring bedden en energiezuinige airco’s

2 badkamers

Moderne europese keuken met vaatwasser, oven, magnetron , koffiezetapparaat en waterkoker.

Amerikaanse koelkast

Buitenverblijf met lounge set en eethoek.

Privézwembad met ligbedden ( strandlakens aanwezig)

Tarieven:

huur woning per nacht 1-4 personen: € 135.=

extra persoon: € 12.50 per nacht

toeristenbelasting: 7% van de huursom

eindschoonmaak: € 85.=

boekingskosten: € 25.=

verbruik water en elektriciteit: volgens meter, wordt verrekend met de borgsom.

Wij adviseren u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen alvorens te boeken. Dit om een eventuele dubbele boeking te voorkomen.

Wat is er heerlijker dan even een afkoeling in het privézwembad? Het zwembad is zodanig aangelegd dat u vanaf de palapa zo het zwembad inloopt. In het bad zijn verschillende dieptes aangebracht. Op de bankjes die in het zwembad zijn aangebracht, kunt u heerlijk relaxen. Ook bij de aanleg van het zwembad zijn de milieu aspecten niet vergeten: het water wordt op niveau gehouden door water uit de eigen bron van het park, tevens zijn er energiezuinige lampen aangebracht. Ook is een energiezuinige pomp gemonteerd, het water wordt gefilterd middels zeezand.

Algemene huurvoorwaarden                                     

 versie 01-05-2017

Toepassing

 • Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning Villa Bon Siman Kaya Panlefi B4 Willemstad Curacao.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig, groepen jongeren zijn niet toegestaan.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
 3. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling

 1. Wij verzoeken u om 40 % van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 60% dient u op de aangegeven datum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.
 2. De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar de IBAN: NL04RABO0310167086 tnv HF Wichers Vriezenveen onder vermelding van het factuurnummer/reserveringsnummer.
 3. Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 4. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

 1. De borgsom bedraagt € 350,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.
 2. De borgsom wordt tezamen met de betalingen van de huursom voldaan.
 3. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning, verbruik water en elektriciteit of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel

 1. De huurder krijgt bij aankomst een sleutel van de woning. Deze wordt door de beheerder uitgereikt.De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel na het verblijf onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van  ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.
 2. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
 3. Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning wordt hiervoor € 25,00 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
 • Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst wordt 25% van de huursom in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 28 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht
 • Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het vakantiehuis

 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 uur te hebben verlaten.
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
 • De huursom is inclusief gebruik van handdoeken, theedoeken, bedlinnengoed en strandlaken
 • Gebruik van glas bij het zwembad is uitdrukkelijk verboden..
 • Barbecueën met de aanwezige bbq is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te zijn).
 • Het gebruik van gas is inclusief, water en electriciteit worden apart afgerekend/verrekend met de borgsom.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 6 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengenvolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 3. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 4. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Het vakantiehuis dient op de volgende wijze te worden achtergelaten:

 • Het huis veegschoon achterlaten
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
 • Dekbedovertrekken en linnengoed opgevouwen op de bedden leggen.
 • Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
 • Afval ( liefst afgesloten in een plastic zak) in de daarvoor bestemde groene container.
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Direct reserveren!

Experiences

 by Winston Onderdelinden on Villa Bon Siman

We zijn regelmatig op Curacao te vinden en hebben al verschillende accommodaties gehuurd. Deze woning staat nu bij ons met recht op 1. De eigenaar heeft zeer veel aandacht besteed aan het keurig inrichten van de woning. Practisch, netjes en voldoende dingen aanwezig. Teveel om op te nomen. De 220 volt stopcontacten (zitten overal) kwamen goed van pas, we waren de verloopstekkers vergeten..

Ook alle dingen in en rond de woning zijn prima in orde en van goede kwaliteit. De nachtverlichting van de woning en het zwembad zijn enorm gezellig. We werden zeer hartelijk ontvangen door de beheerster Chantal, we hebben bij haar ook een leuke auto gehuurd. Die zet ze dan al bij de woning neer en is dus direct beschikbaar. Ook heeft ze voor ons een taxi geregeld van de luchthaven Hato naar de woning en later weer terug naar Hato. We werden echt verwend en hebben het enorm naar onze zijn gehad. De woonwijk is enkel toegankelijk voor de mensen die in de wijk verblijven en de wijk is geheel ommuurd. Geeft een velig gevoel Een dikke 10 voor deze woning.

 

Fam Onderdelinden

 by Jannie en Michel, Mischa, Wouter, Levi en Amber on Villa Bon Siman

De voorbereiding voor onze vakantie doen we altijd grondig, zeker als we zo ver van huis weggaan. We hebben regelmatig contact gehad met de eigenaar en op alle vragen kregen we netjes een antwoord. We zijn van nature erg precies op netheid en hoe schoon de woning is. Dat is dik in orde! Alles is brandschoon en ruikt heerlijk fris. Van alle dingen die je gebruikt is er genoeg aanwezig, borden, pannen, bestek, kopjes glazen en noem maar op. Ook het ruime aanbod van handdoeken, badlakens en strandlakens was geweldig.

Voor ons als gezin van 6 personen is dit handig.

Tijdens een avondje uit op Zanzibar ontmoette ik een vriendin die ik al ruim 11 jaar niet had gezien, het was een bijzonder weerzien op een leuke locatie. We hebben de banden weer aangehaald.

Zo hebben we genoten van de heerlijke vakantie en van de woning en hebben tevens devriendschap weer nieuw leven ingeblazen.

We gaan zeker nog eens boeken en bedanken de eigenaar voor de fantastische service!

 

Gr

 by Fam Verschuure on Villa Bon Siman

Alles dik voor elkaar, de voorbereiding, de ontvangst bij de woning door Chantal en de woning zelf is mooi en compleet ingericht. Prima bedden, de airco's werken goed.  Maar meestal zit je buiten en daar is het prima vertoeven.

Even zwemmen of lekker onder het rieten afdak. BBQ is aanwezig en ook de wifi doet het prima.

Wij raden deze woning van harte aan.

 

 by HanYoKi on Villa Bon Siman

We zijn al vaker op Curacao geweest, maar dan in een resort. Nu wilden we eens een woning huren die van alle gemakken is voorzien. Dat is deze woning zeker.

Practisch ingericht, alles brandschoon en aan alles is gedacht zoals de inrichting van de keuken en de rest is ook prima. De Amerikaanse koelkast met ijsblokjes is ideaal.

Ook de wasmachine is gemakkelijk te bedienen. De kinderen hebben veel in het zwembad gespeeld, wij zaten lekker onder de palapa te genieten.

Als we weggingen kon je alle (stevige!)rolluiken van de woning dichtdoen en het alarm aanzetten. De security zit vlakbij en houdt alles in de gaten.

Mooie vakantie gehad! geef zeker 5 sterren voor deze woning

Han, Yorrit en de kinderen

 by Fam Van Voorden on Villa Bon Siman

We hebben vooraf veel contact met de eigenaar van de woning gehad. We waren nog niet op Curacao geweest maar wilden dit toch proberen. Heel veel informatie gehad en het klopte allemaal!

Geweldige woning met alles erop en er aan. Niets ontbreekt. De begeleiding is fantastisch. Auto gehuurd bij de beheerster, deze stond al klaar bij de woning toen we aankwamen.

Bedankt dat we gebruik mochten maken van jullie woning op dit prachtige park.  We komen zeker nog eens terug!

Page 1 of 4:
«
 
 
1
2
3
4
 
»